HR

co děláme:

Pomůžeme ti získat povědomí o metodách pro nábor uchazečů, kteří se perfektně hodí nejen na danou pozici, ale i do tvé organizace nebo týmu a to od napsání inzerátu až po finální interview. Taky ti pomůžeme překonat podvědomou zaujatost (kterou v sobě přirozeně máme všichni), abys pro svou organizaci získal (a udržel si) diverzní a zkušené pracovníky, kteří pomohou služby tvé organizace posunout na novou úroveň.

Nabízíme ti:

  • analýzu podvědomé zaujatosti (angl. bias) a konzultace v této oblasti
  • poradenství v oblasti náboru nových pracovníků (psaní inzerátů a dalších náborových textů, proces výběru uchazečů)

co ti dáme (výstupy):

  • školení na téma podvědomého biasu
  • výsledky analýzy podvědomého biasu
  • manuál, jak s vlastní zaujatostí bojovat tak, aby tě neovlivňovala při náboru nových pracovníků i jednání v rámci společnosti
  • manuál psaní náborových textů a inzerátů na míru tvé organizaci

kdo na tom pracuje: