informační technologie

co děláme:

Zpracování plánů, projektů, výkazů, formulářů, klientských dat, čísel, slov, vět atp. si dnes nelze bez informačních technologií téměř představit. Nejde však jen o práci organizace uvnitř, ale i o tvář organizace NAVENEK. Každý očekává, že najde informace na internetu, kde se o organizaci dozví tolik, aby ji mohl elektronicky kontaktovat, dozvědět se něco víc, domluvit si schůzku, získat službu nebo přispět na dobrou věc. To vše již dávno neprobíhá za pomoci hliněných destiček či pera a pergamenu.

Je nám jasné, že jako začínající neziskovka nemůžete rozmařile utrácet za technologie, ale většinou stačí jen být dobře informovaní s malou pomocí na začátku, a pak můžete směle využívat dnes již ekonomicky i logisticky dostupné nástroje.

Oblasti možné spolupráce:

  • IT a legislativa
  • jak vybudovat základní síť (firewall, switche, dráty …)
  • ukládání dat (NAS, cloud, klientský systém …)
  • zabezpečení dat (zálohování a ochrana)
  • prostředky komunikace a výměny dat (Google Workspace, Office 365, Yandex 365, vlastní řešení)
  • dotazníky, formuláře, kampaně

co ti dáme (výstupy):

  • rozvahu, jak by se daly řešit informační technologie, které potřebujete
  • inspiraci, co by se mohlo udělat, aby to fungovalo ještě lépe
  • podporu při realizaci 

kdo na tom pracuje: