standardy kvality služeb

co děláme:

Naplňování Standardů kvality sociální služeb (dále SQSS) znamená pro mnohé pracovníky čas trávený nadměrnou administrativou místo toho, aby se více věnovali klientům. My SQSS a v řadě krajích i postupně zaváděné karty služeb hodnotíme jako velmi užitečné, zabezpečující právě onen standard přístupu ke klientovi. Zároveň vnímáme i ponechanou volnost organizacím v nastavení si vlastních pravidel, způsobech zaznamenávání a v jejich implementaci a naplňování. Věříme, že SQSS jde zavádět, revidovat a naplňovat jednoduše a efektivně.

Co od nás můžeš čekat:

  • revize SQSS či sestavení úplně od nuly
  • čteme, posloucháme vás, konzultujeme a také školíme
  • pomáháme i v implementaci karet potřeb (v Jihomoravském kraji se jedná o Regionální karty) do SQSS

co ti dáme (výstupy):

  • analýzu SQSS tvé sociální služby podle aktuálně platného zákona a vyhlášek
  • školení pro pracovníky sociální služby na jednotlivé SQSS
  • simulaci kontroly SQSS
  • konzultace a podporu pro vypracovaní SQSS na míru

kdo na tom pracuje: